środa, 9 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Piotr, Sergiusz

Ochrona Środowiska i Usługi Komunalne

Wersje PDF:

Wniosek o wydanie wyrys i wypis z mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

Deklaracja śmieci – UG Łabunie

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

Oświadczenie – straty  w rolnictwie


Wersje edytowalne:

Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

Deklaracja śmieci – UG Łabunie

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

OZE 2019: