dgl logo rycyk 2

Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie o dł. 33,2 km to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Jego celem jest udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Adresatami produktu będą przede wszystkim osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem wolnego czasu, z możliwością jednoczesnego poznawania dziedzictwa kulturowego i historii gminy Łabunie, obszaru LGD.


Szlaki poprowadzone zostaną przez atrakcyjne tereny i miejscowości (Majdan Ruszowski – Roztocze, Łabunie-Reforma – Grzęda Sokalska, Ruszów, Wierzbie, Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek – Kotlina Zamojska). Cała szlaku zostanie oznakowana tablicami i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK i standardami UE zgodnie z Księgą Wizualizacji.
 
Realizacja projektu obejmie utworzenie i oznakowanie szlaków na terenie gminy w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie-Reforma, Ruszów, Wierzbie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek, Łabunie. Tworzone szlaki oznaczone są kolorami:

  • niebieskim – 17 200m,
  • żółtym – 13 000 m,
  • czarnym – 3000 m.

 
Szlak niebieski i żółty tworzy pętlę zwaną „Doliną Górnej Łabuńki”, przebiega wokół terenu Natura 2000.
 
Na trasie zostanie wyznaczone 3 punkty postojowe wyposażone w ramach projektu (Majdan Ruszowski – przy świetlicy – ławo-stół, kosz, stojak na rowery; mini-zoo w Łabuńkach Pierwszych – ławo-stół, kosz i stojak na rowery; Izba Muzealna w Barchaczowie – miejsce postoju i odpoczynku w altanie, budynku Izby, kosz, stojak rowerowy) plus już istniejące- Ogród “Pawie Pióro” w Łabuniach.
 
W ramach operacji zostanie opracowana i wydrukowana artystyczna mapa ilustrowana w nakładzie 1000 egzemplarzy i opracowanie graficzne 6 pieczątek automatycznych wybranych miejsc:

  • Majdan Ruszowski,
  • Olejarnia Ruszów,
  • Zespół pałacowo-parkowy i mini-zoo w Łabuńkach Pierwszych,
  • Izba Muzealna Barchaczów,
  • Zespół pałacowo-parkowy w Łabuniach,
  • Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie.

 

 
Pozostałe materiały promocyjne: publikacja mapy – Szlaki rowerowe Gminy Łabunie w czasopiśmie (informatorze) o zasięgu ogólnopolskim, opracowanie graficzne logo szlaku Dolina Górnej Łabuńki, 6 atrakcji z opisem, projekt graficzny gadżetu promocyjnego zostaną zrealizowane ze środków własnych gminy.

 
Mapa z zaznaczonymi atrakcjami będzie Kartą Zdobywcy Szlaków Rowerowych Gminy Łabunie, pieczątki zostaną przekazane do właścicieli atrakcyjnych miejsc. Turyści chcąc otrzymać pamiątkowy Medal Zdobywcy przybijają pieczątki na drugiej stronie mapy przy atrakcjach turystycznych celem potwierdzenia pobytu. Następnie po odciśnięciu 6 pieczątek udają się do Biblioteki Publicznej po Medal Zdobywcy (Lista Zdobywcy).
 
W serwisie www.labunie.com.pl/dgl , www.szlaki.lublin.pl i in. zostaną zamieszczone informacje o turystyce oraz mapa szlaków.
 

 

 

DGL na Facebooku
mini informator turystyczny