W 1953 r. z inicjatywy Henryka Majewskiego powołano pierwszy zarząd OSP, w skład którego weszli: Mieczysław Lipecki – Prezes, Henryk Majewski – Komendant, Paweł Krupa – Zastępca Komendanta, Józef Cyc – Skarbnik, Antoni Szala – Sekretarz. Jednostka liczyła wtedy 33 członków a pierwszymi sprzętami jakie posiadała były: pompa ręczna, bosaki, tłumice oraz drabina. Straż wyjeżdżała do pożarów furmankami użyczonymi przez miejscowych strażaków.

W 1954 r. przy starym Domu Ludowym została dobudowana strażnica. W 1958 r. jednostka otrzymała pompę PO-3. Przy każdej inicjatywie społecznej nie brakowało braci strażackiej. W 1960 r. nastąpiła zmiana zarządu, nowym Prezesem został Franciszek Cybula, Komendantem – Paweł Krupa, Zastępcą Komendanta – Stanisław Bamburski, Skarbnikiem – Józef Słupski a Sekretarzem – Stanisław Legieć.

Z inicjatywy straży rozpoczęto elektryfikację wsi, którą zakończono w 1961 r. Następną działalnością społeczną była budowa drogi od Rachodoszcz oraz wodociągu. W 1967 r. w związku z przejściem Pawła Krupy do pracy w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Suchowoli, funkcję Komendanta objął ponownie Henryk Majewski i sprawował ją przez 4 lata. W 1971 r. Naczelnikiem został Jerzy Bryk, Zastępcą Naczelnika – Jan Bamburski a Skarbnikiem – Roman Bamburski. W trakcie tej kadencji zarządu został wybudowany Dom Strażaka. Budowa była finansowana z funduszu Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz przy skromnym udziale miejscowej jednostki. Bardzo duży wkład pracy zawodowej, jak i społecznej wniósł płk Mieczysław Skiba. Murowany Dom Strażaka został oddany do użytku w 1985 r.

W roku 1997 Prezesem został Jan Szala, Naczelnikiem – Antoni Sawka, Sekretarzem Stanisław Płaza. W tym czasie przy aktywnym udziale straży wieś Majdan Ruszowski została zgazyfikowana i stelefonizowana, założono również ogrzewanie gazowe w Domu Strażaka. W 2000 r. Naczelnikiem został Andrzej Legieć, Zastępcą Naczelnika – Krzysztof Płaza a Skarbnikiem Antoni Sawka. W tym czasie została wykonana toaleta, szambo oraz zmieniono pokrycie dachowe Domu Strażaka. W 2002 r. zakupiono motopompę PO-5 oraz przeprowadzono remont wewnątrz remizy. W 2003 roku odbyły się obchody 50 – lecia OSP. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał jednostce Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, a Związek Wojewódzki w Lublinie nadał jej Sztandar.

W tym samym roku straż pozyskała samochód pożarniczy Żuk. W 2008 r. ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: Prezes – Stanisław Płaza, Naczelnik – Andrzej Legieć, Zastępca Naczelnika – Krzysztof Płaza, Skarbnik – Antoni Sawka, Sekretarz – Jarosław Legieć.

W kadencji ówczesnego Zarządu w ramach projektu EFS „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” OSP otrzymała 6 stanowisk komputerowych wraz z meblami i instalacjami: elektryczną i alarmową. Zakupiono stoły i krzesła do sali konferencyjnej .

W 2010 r. wy mieniono w remizie okna, drzwi, oświetlenie i podłogę w sali tanecznej . W tym samym roku OSP Majdan Ruszowski otrzymała nowy samochód Mercedesa Sprintera. Wyremontowano również pomieszczenia w piwnicy i doposażono siłownię w sprzęt sportowy.  Ze środków funduszu Rady Sołeckiej zakupiono nowe naczynia, regały, szafy, ladę chłodniczą, krajalnicę oraz piekarnik parowy, a ze środków własnych zlewozmywak przemysłowy .

W 2012r. nastąpiły zmiany w Zarządzie, w jego skład weszli: Prezes – Stanisław Płaza, Naczelnik – Dariusz Życzkiewicz, Zastępca Naczelnika – Dariusz Malicki, Skarbnik – Leszek Korol, Sekretarz – Grzegorz Sawka, Gospodarz – Kazimierz Ćwik. W 2013 r. nowym Prezesem został Roman Przyczyna.

W 2013 r. w Majdanie Ruszowskim odbył się jubileusz 60 – lecia miejscowej OSP połączony z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Kazimierzem Mielnickim oraz mł. bryg. Dariuszem Jakubczakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu wręczyli odznaczenia najbardziej zasłużony m druhom. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza odebrał Jan Szala.

Bożena Juszczak-Tymczuk
IGŁA nr 1 (2)/2013
str. 10-11