Jednostka OSP Łabunie pierwotnie zwana była Strażą Ogniową Piechur. Jej początki sięgają 1916 r., a została założona z inicjatywy hrabiego Aleksandra Szeptyckiego i Franciszka Fronczka. Pod jej płaszczem organizowano w latach 1916-1918 także szkolenia wojskowe młodzieży, koordynowane przez Stanisława Paczosa, instruktora z ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej. Pierwszym prezesem Straży Ogniowej został hr. Aleksander Szeptycki. W 1934 roku strażacy otrzymali motopompę.

Po II wojnie światowej wznowiono działalność jednostki w 1945 r. Wówczas prezesem został Franciszek Dyjak, a później funkcję tę pełnili kolejno: Kazimierz Siuma (1949-1953), Kazimierz Ciuraszkiewicz (1953-1978), Mieczysław Pakos (1978-1980), Edward Sobczak (1980-1985), Janusz Chwedyk (od 1985 r.), Bolesław Wilk, ponownie Janusz Chwedyk, Bogdan Zwolak; od 2006 roku funkcję tę pełni Tadeusz Gałek.

W 1946 roku strażacy wybudowali remizę i rozbudowali ją w 1963 roku. W latach 60-tych XX wieku działała we wsi także żeńska drużyna strażacka pod dowództwem Krystyny Gęborys, a w 1981 roku powstała młodzieżowa drużyna Straży Pożarnej przy szkole w Łabuniach. Jej założycielem i opiekunem był Jan Panasiewicz.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuniach jest jedyną z pośród 7 jednostek OSP Gminy Łabunie należącą do systemu KSRG, liczy ponad 50 członków zwyczajnych, w tym dwie kobiety. Posiada również 1 drużynę MDP w składzie 8 chłopców.

W 2012 roku OSP Łabunie brało udział w 25 akcjach, w tym: 21 pożarniczych i likwidacji 4 miejscowych zagrożeń.

Na wyposażeniu OSP Łabunie znajdują się dwa samochody pożarnicze, w tym: 1 średni i 1 lekki, dwie motopompy, dwie pompy: 1 pływająca i 1 szlamowa, zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego, dwie pilarki do drewna oraz 1 do betonu i stali, 2 agregaty prądotwórcze jednofazowe, sprzęt ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu (szt. 4), radiostacje nasobne (4 szt.) oraz samochodowe (2 szt.). OSP posiada również drabinę wysuwaną oraz nasadkową i zestaw do ratownictwa medycznego z tlenoterapią i deską.

– W ciągu ostatnich 14 lat widać duże zmiany w strażach, zwłaszcza w naszej gminie – mówią druhowie z OSP Łabunie. Łączą to z osobą wójta Antoniego Wojciecha Turczyna, o którym mówią, że rozumie straże, dobrze z nimi współpracuje i stara się zaspokajać zgłaszane potrzeby.

Strażacy OSP Łabunie aktywnie biorą udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz świętach strażackich i zawodach sportowo-pożarniczych.

Bożena Juszczak-Tymczuk
IGŁA nr 2(3)/2013
s. 6