Informujemy, że gmina Łabunie zakwalifikowała się do programu „Aktywna Szkoła” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia będą finansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Zajęcia prowadzone przez animatorów sportowych na boisku Orlik w Łabuniach są bezpłatne. Prezentujemy poniżej harmonogram otwarcia boiska Orlik w Łabuniach w czerwcu.

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i  osiągnięcia artystyczne.

Wnioski można składać do 14 czerwca 2024 r. w siedzibie  Centrum Usług Wspólnych ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie w godz. 7:15 – 14:45, tel. 84 611 60 …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Na podstawie art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:posiada dyplom ukończenia kolegium …

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łabunie w I półroczu 2024 roku.

Barchaczów Bródek DąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-Reforma Łabuńki Pierwsze Majdan Ruszowski Mocówka Ruszów Ruszów-Kolonia Wierzbie Wólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku …

W świetle obowiązującego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592) – §1.1. „Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej …

Informujemy, że rolnicy z gminy Łabunie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Czytaj więcej Informacja dla rolników – płatności bezpośrednie

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach przekazuje informator zawierający bazy teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej na terenie Powiatu Zamojskiego.

InformatorPobierz

Wójt Gminy Łabunie - Mariusz Kukiełka powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
 

Czytaj więcej Skład komisji (OPP)

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny …