I sesja Rady Gminy IX kadencji

W poniedziałek, 6 maja odbyła się inauguracyjna I Sesja Rady Gminy Łabunie IX kadencji.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem Radny Kazimierz Szala. Po odśpiewaniu hymnu państwowego radni odebrali od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach – Agnieszki Szykuły-Żygawskiej zaświadczenia o wyborze radnego. Potem złożyli ślubowanie.

Dalsza część sesji to ustalenie porządku obrad oraz wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łabunie.

Przewodniczącą została Radna Elżbieta Kuźma. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Mariusza Klizę.

 

Jednym z ostatnich punktów Sesji było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę oraz odebranie zaświadczenia o wyborze Wójta. Następnie podziękował mieszkańcom gminy Łabunie za ponowny wybór Jego osoby na stanowisko Wójta. Pogratulował również Radnym, którzy uzyskali mandaty. – “Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że jest to ewenement zarówno w skali gminy Łabunie jak i województwa lubelskiego, gdy na 15 radnych, 14 z mojego komitetu otrzymało mandat” – podkreślił Wójt Mariusz Kukiełka.
Na koniec wyraził nadzieję na owocną współpracę na rzecz gminy Łabunie.

Przedstawiamy poniżej nowy skład Rady Gminy Łabunie:

Kuźma ElżbietaPrzewodnicząca RG Łabunie

Kliza MariuszWiceprzewodniczący RG Łabunie

 • Antoniewicz Jacek

 • Bobczuk Michał

 • Bosiak Danuta

 • Grula Andrzej

 • Jastrzębski Jacek

 • Kycko Kazimierz

 • Małys Jacek

 • Małys Renata

 • Szala Kazimierz

 • Szast Bogusław

 • Waluch Adrian

 • Wróblewska Bożena

 • Zimerman Wiesław