Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa Nr tel.
Barchaczów Elżbieta Kuźma 84 616 01 67
Bródek Paweł Mróz 692 434 292
Dąbrowa Marek Góra 84 611 38 09
Łabunie Adam Kniaź 518 507 390
Łabunie-Reforma Renata Małys 608 750 183
Łabuńki Drugie Michał Bobczuk 518 926 511
Łabuńki Pierwsze Andrzej Grula 84 641 40 42
Majdan Ruszowski Roman Krupa 511 809 395
Mocówka Adrian Waluch 669 070 072
Ruszów Bogusław Szast 84 611 36 75
Ruszów-Kolonia Alicja Ćmil 604 771 487
Wierzbie Stanisław Pyś 84 611 35 79
Wólka Łabuńska Piotr Głazowski 517 140 028