Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

tel.: (84) 611 30 19, (84) 611 60 11

fax.: (84) 611 30 19 lub (84) 611 60 26

e-mail: uglabunie@labunie.com.pl

skrytka ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP


Dane do faktur dla Urzędu Gminy:

Prosimy o wystawianie faktur dla Urzędu Gminy Łabunie i Gminy Łabunie według wzoru:

Nabywca:

Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

NIP 922-29-43-356

Odbiorca:

Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie


Numery kont bankowych:

Konto podstawowe (opłaty skarbowe, dotacje, dzierżawy, najem)

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości, transport)

90 9644 1075 2011 0070 0027 0050

Opłaty za odpady komunalne

05 9644 1075 2011 0070 0027 0028

Opłaty za ścieki i wodę

21 9644 1075 2011 0070 0027 0031

W przypadku dokonywania opłat na wyżej wymienione konta w Punkcie Obsługi Bankowej w Łabuniach
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu nie jest doliczana prowizja.