Baza teleadresowa PCPR

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach przekazuje informator zawierający bazy teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej na terenie Powiatu Zamojskiego.