Wójt Gminy Łabunie informuje, że od 23 maja do 13 czerwca 2024 r. w poszczególnych miejscowościach odbywać się będą zebrania wiejskie na których zostaną wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie.

Terminy zebrań - w harmonogramie poniżej.

Czytaj więcej Harmonogram zebrań wiejskich w 2024 r.

Można już odpoczywać w nowych altanach w gminie Łabunie. W piątek, 24 maja dokonano odbioru altan z infrastrukturą towarzyszącą.

Czytaj więcej Nowe altany gotowe

W dniach 18-19 maja 2024 r. odbyły się we Warnie (Bułgaria) 37. Wagowe Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla wszystkich zawodników. Na matach we Warnie spotkali się najlepsi zawodnicy, medaliści wagowych Mistrzostw Świata i Europy.

Czytaj więcej Mistrzostwa Europy w Warnie

Edycja I. Ogólnopolskiej Akcji  promującej czytelnictwo

Czytaj więcej Czytanie na polanie

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady II sesji Rady Gminy Łabunie.

Czytaj więcej Zawiadomienie o sesji rady gminy

Dostępne jest nowe wydawnictwo biblioteki w Łabuniach. Jest to przewodnik po trzech najciekawszych zabytkach naszej gminy. Jest to kościół wzniesiony w stylistyce renesansu lubelskiego, barokowy pałac w Łabuniach i klasycystyczny pałac w Łabuńkach Pierwszych.

Czytaj więcej Trzy najpiękniejsze zabytki Gminy Łabunie – nowe wydawnictwo biblioteki

Gmina Łabunie informuje, że realizacja zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” jest dotowana na podstawie umowy nr 014/2024/D/OZ z dnia 14 maja 2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej Informacja

Wójt Gminy Łabunie - Mariusz Kukiełka podpisał umowę na modernizację gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bródku.

Czytaj więcej Lepszy dojazd do pól

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie wraz z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Fundacją Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza na rajd.

Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej Zaproszenie na rajd pieszy