W budynku wielofunkcyjnym w części wydzielonej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Orzechowej 10 w Łabuniach funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” gdzie jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”.

Punkt jest czynny dla Państwa w poniedziałki i wtorki w godzinach 7:00 – 11:00 oraz środy i czwartki w godzinach 11:00 – 15:00. tel. tel. 84 611 30 08

CEL PROGRAMU:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania z rocznym dochodem wnioskodawcy do 135.000,00 zł
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym: – gospodarstwa jednoosobowe dochód do 2.651,00 zł – gospodarstwa wieloosobowe dochód do 1.894,00 zł
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym:
  – gospodarstwa jednoosobowe dochód do 1.526,00 zł – gospodarstwa wieloosobowe dochód do 1.090,00 zł

NA CO?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • uzyskanie zaświadczenia o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze”
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Z terenu Gminy Łabunie do WFOŚiGW w Lublinie złożono:

 • wniosków o dofinansowanie: 249
 • zrealizowano przedsięwzięć: 136

Kwota wypłaconych dotacji: 3.562.887,96

Dane na dzień 31. 03. 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

PRZYDATNE LINKI:

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Łabunie.

Zachęcamy do korzystania z punktu!!!