Gmina Łabunie położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i w analogicznej części powiatu zamojskiego. Sąsiaduje z gminami: Komarów-Osada (od wschodu), Adamów (od południowego zachodu), Krynice (od południa), Zamość (od zachodu) i Sitno (od północy). Przez Łabunie przebiega Droga Krajowa nr 17, łącząca Lublin z przejściem granicznym w Hrebennem.

Z Łabuń do Zamościa jest 10 km, do Lublina 96 km, a do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem 50 km.

Gmina Łabunie leży na styku trzech mezoregionów: Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej.

Na 87,3 km2 powierzchni zamieszkuje 6208 mieszkańców: 3179 kobiet (51,2%) i 3029 mężczyzn (48,8%) – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ludność gminy zamieszkuje w 13 sołectwach:

lp. miejscowość liczba
mieszkańców
powierzchnia
(w ha)
1. Barchaczów 429 690
2. Bródek 249 269
3. Dąbrowa 66 407
4. Łabunie 1734 1661
5. Łabunie-Reforma 239 917
6. Łabuńki Drugie 350 335
7. Łabuńki Pierwsze 1095 824
8. Majdan Ruszowski 268 446
9. Mocówka 142 521
10. Ruszów 478 1071
11. Ruszów-Kolonia 162 354
12. Wierzbie 388 582
13. Wólka Łabuńska 608 653
Gmina Łabunie razem 6208 8730

Gmina Łabunie jest najmniejszą obszarowo gminą w powiecie zamojskim, z gęstością zaludnienia na poziomie 71,1 os./km2.

Jej powierzchnia wynosi 8730 ha, w tym:

  • użytki rolne zajmują: 6377 ha
  • lasy: 1784 ha
  • teren zabudowy: 232 ha
  • drogi: 176 ha
  • odkryte zbiorniki wodne: 136 ha
  • nieużytki: 25 ha