Dane sołectwa
Powierzchnia
1071 ha
Liczba mieszkańców
kobiety 240
mężczyźni 253
razem 495
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)