Początki Straży Pożarnej w Łabuńkach sięgają roku 1918 – czasów administracji austriackiej. Jej założycielem był Bolesław Nowakowski. Pod szyldem OSP m. in. przeprowadzano szkolenia wojskowe młodzieży. Kiedy ówczesne władze zorientowały się o co chodzi i zakazały działalności aż do roku 1924. Ogień niejednokrotnie trawił dorobek życia mieszkańców wsi.

Przełomowym stał się właśnie rok 1924, kiedy to pożar zniszczył młyn wodny, oborę folwarku oraz pięć innych gospodarstw. Działalność OSP wznowił komendant posterunku policji Franciszek Sierpiński stając się motorem rozkręcającym jej działania. Pospieszyli mu z pomocą Ludwik Zakrzewski ówczesny Prezes, Franciszek Blomka – Naczelnik oraz nauczycielka pani Mnichówna. W latach 1925-1926 z uzyskanych zbiórek, kwest i darowizn oraz zorganizowanych imprez, pobudowany został drewniany Dom Ludowy z remizą wyposażoną w ręczną sikawkę i konne beczkowozy. W 1938 roku został zbudowany przy szosie Zamość – Tomaszów Lubelski murowany Dom Ludowy, ale napaść hitlerowska przerwała wszelkie życie społeczne. Po wyzwoleniu, kto przeżył wracał na swoje. Wrócili starzy – dołączyli do nich młodzi. Powoli powracało życie, a wraz z nim odbudowała się Straż. Obejmujący funkcję Prezesa – Jan Kowarz i Naczelnika – Leon Bilski rozkręcają działalność Straży, odradzają się stare tradycje. Pod egidą pani Amelii Petryk powstaje amatorski Zespół Teatralny, który wystawia sztukę Noc Zdrajcy, organizowane są obchody świąt regionalnych.

Brak jest tylko dawnej szczerości i jednomyślności. Stargani wojenną zawieruchą i tułaczką odchodzą na spoczynek. W 1949 roku funkcje Prezesa obejmuje Jan Kowarz, Naczelnika – Władysław Blomka, a Gospodarza – Paweł Tomczak. W 1953 r. Prezesem zostaje Bronisław Kolenda, a Naczelnikiem Jan Karchut. Funkcję Skarbnika obejmuje Jan Petryk. Po siedmiu latach obowiązki swoje przekazują młodszemu pokoleniu. W roku 1961 funkcję Prezesa obejmuje Julian Błoński, Naczelnika Władysław Oziomek, Skarbnika – Antoni Niemczuk, Sekretarza – Jerzy Branecki. W roku 1962 dochodzi do kolejnej zmiany w zarządzie: Prezes Zbigniew Zakrzewski, Naczelnik Kazimierz Ciećko, Skarbnik Jan Lachawiec, Sekretarz Jerzy Branecki. Zarząd działa prężnie m.in. rozbudowuje Remizę. W 1963 roku OSP otrzymuje motopompę M-400 wraz z osprzętem, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników w zawodach.

W roku 1964 w naszej OSP powstała Żeńska Drużyna Pożarnicza, której przewodziła Jadwiga Górnik. W tym to roku członkowie naszej jednostki pod przewodnictwem pani Amelii Petryk przygotowują i wystawiają kolejną sztukę Dziurdziowie Elizy Orzeszkowej zajmując II-gie miejsce na eliminacjach wojewódzkich.

W roku 1975 został zakupiony na przetargu samochód Star 21-skrzyniowy, który pod nadzorem ówczesnego Prezesa Zbigniewa Zakrzewskiego przebudowano na gaśniczy. W tym samym czasie OSP otrzymuje motopompę M-800. Dzięki staraniom Zarządu w roku 1981 nasza OSP otrzymuje z KW PSP w Zamościu najstarszy samochód na jej wyposażeniu – Star – 25, GBM 2,5/8. Na początku lat 80-tych następuje również przypływ nowych młodych członków w szeregi OSP. Fakt ten sprawił, że w rywalizacji na zawodach sportowo pożarniczych nasza jednostka zajmowała czołowe lokaty. W 2000 roku z funkcji Naczelnika zrezygnował Kazimierz Ciećko zostając członkiem honorowym, a jego miejsce zajął Mariusz Branecki.

W 2003 r. dzięki staraniom Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Wójta Antoniego Wojciecha Turczyna OSP Łabuńki otrzymała nieodpłatnie od MON samochód gaśniczy Star 244, GBA 2,5/16.

2004 rok zapisał się szczególnie w historii naszej Jednostki z uwagi na to, że otrzymaliśmy Sztandar, który jest naszą chlubą. Fundatorem jego jest pani Marta Hołys. Fakt otrzymania samochodu typowego, powoduje większą mobilizację do działania jak również i mobilność naszej OSP o tereny trudno dostępne. W zawodach sportowo-pożarniczych OSP osiąga czołowe lokaty, coraz częściej bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W związku z powyższym Zarząd podjął (niestety nieudaną) próbę włączenia naszej OSP w struktury KSRG.

W roku 2005 odszedł do wieczności Jan Lachawiec, a funkcję Skarbnika objął Leszek Kolaja. W 2007 r. z funkcji Prezesa zrezygnował Zbigniew Zakrzewski pozostając członkiem honorowym, a jego miejsce zajął Jerzy Branecki dotychczasowy Sekretarz, funkcję sekretarza objął Marcin Zygmunt.

Od 2009 roku OSP Łabuńki prowadzi swoją stronę internetową, dostępną pod adresem osplabunki.pl

Zadania stawiane przed OSP rosną, a Zarząd robi wszystko, aby im sprostać, dlatego w porozumieniu z Prezesem ZG ZOSP RP cały czas podnosi kwalifikacje członków, jak również dąży do jak najlepszego doposażenia OSP w niezbędny sprzęt. W październiku 2010 roku rozpoczął się remont remizy i budowa nowego garażu w całości sfinansowany z budżetu Urzędu Gminy, remont trwał do 31 grudnia 2011 roku. W maju 2011 roku z zasobów UG w Łabuniach, otrzymaliśmy Żuka A-165B, który po niewielkim remoncie służy nam do dnia dzisiejszego jako samochód lekki. W ten oto sposób na wyposażeniu naszej OSP posiadamy dwa samochody średni i lekki.

W grudniu 2011 r. również przy wsparciu Pana Wójta jako Prezesa Zarządu Gminnego otrzymaliśmy na wyposażenie m.in.: aparat powietrzny, czujnik bezruchu, zestaw OSP R1 wraz z deską i szynami Kramera, a w 2012 piłę do drewna oraz radiotelefon Motorola.

W 2013 r. zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do sponsorów, którzy ufundowali nasobny radiotelefon Motorola i artykuły biurowe. Doposażenie we wspomniany sprzęt zostało zwieńczone wnioskiem o wszczęcie procedury mającej na celu włączenie OSP Łabuńki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niestety wymogi stawiane przez system są coraz wyższe.

dh Mariusz Branecki
IGŁA – Wydanie specjalne
str. 17-18