Prawie 8,5 km dróg za 4 mln 900 tys. zł

Jeszcze w tym roku lepiej będzie się jeździło po 15 odcinkach dróg w gminie Łabunie. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał umowę na ich remonty.

Wójt w obecności Skarbnik Gminy Łabunie – Agnieszki Niemczuk podpisał w czwartek, 25 kwietnia z wykonawcą umowę na przebudowę i remonty 15 odcinków dróg gminnych.
 
Koszt inwestycji to ok. 4 mln 900 tys. zł, z czego 95% tych kosztów zostanie pokrytych z dofinansowania, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład “Program Inwestycji Strategicznych.
 
Inwestycję zrealizuje wybrane w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.
 
Prace – w zależności od danego odcinka – obejmować będą: wylanie nowych nawierzchni asfaltowych, remonty chodników czy przepustów drogowych.
 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszystko będzie gotowe do końca października tego roku.
 
Poniżej przedstawiamy listę dróg, które będą przebudowywane i remontowane:
 • droga nr 110904L w Ruszowie (III etap robót) o dł. 239,5 m
 • droga wewnętrzna (ul. Polna) w Łabuniach o dł. 220 m
 • droga nr 110899L w Ruszowie o dł. 740 m
 • droga nr 110885L w Wierzbiu o dł. 486 m
 • droga r 110910L w Łabuniach i Barchaczowie o dł. 1637 m
 • droga nr 110907L w Łabuńkach Pierwszych o dł. 295,8 m
 • droga nr 110897L (ul. Armii Krajowej) w Łabuniach o dł. 1403 m
 • droga nr 110898L (ul. Partyzantów) w Łabuniach o dł. 770 m
 • droga nr 110906L (ul. Górna) w Łabuniach o dł. 385 m
 • droga nr 110905L (ul. Krótka) w Łabuniach o dł. 206 m wraz z remontem chodnika
 • droga nr 110894 L (ul. Leśna) w Łabuniach o dł. 1650 m
 • droga wewnętrzna (ul. Gminna) w Łabuniach o dł. 550 m
 • droga wewnętrzna w Łabuńkach Drugich o dł. 421 m
 • droga wewnętrzna w Łabuniach-Reformie o dł. 290 m
 • droga wewnętrzna w Wólce Łabuńskiej o dł. 77 m