Wójt Gminy Łabunie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnych stanowiących własność Gminy Łabunie.

OgłoszeniePobierz

Wójt Gminy Łabunie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie

OgłoszeniePobierz

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach został powołany Zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

Czytaj więcej ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2021 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT i oświadczenie) w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Ogłoszenie dotyczy dzierżawy gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Szczegóły w piśmie i na plakacie.

Czytaj więcej Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej

Czytaj więcej OFERTA PRACY W URZĘDZIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy …

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy …