Ogłoszenie o drugim przetargu

Wójt Gminy Łabunie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie