Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczy dzierżawy gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Szczegóły w piśmie i na plakacie.