OFERTA PRACY W URZĘDZIE

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej

Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia pod adresem : https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=135&p1=szczegoly&p2=1658921

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 26.7.2021 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu gminy).