wtorek, 23 października 2018 Dziś imieniny obchodzą: Marlena, Seweryn

W roku…

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie ogłaszają w roku Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej XI Konkurs dla Mieszkańców Gminy Łabunie w kategorii literackiej, plastycznej i fotograficznej – ANIOŁOWO. Patronat nad interdyscyplinarnym konkursem objęli Wójt Gminy Łabunie i Proboszcz Parafii Łabunie


 
 

… Bóg zsyła nam Anioły
Choć nigdy nie wiemy pod jaką postacią
Codziennie przyglądamy się ludziom, widzimy i dostrzegamy Anioły w oczach matki,
uśmiechu ojca, uścisku dłoni przyjaciela,
a jednak tak często zdarza nam się wątpić w ludzi i w Anioły…

 

 
 

Regulamin Konkursu Literackiego

Konkurs skierowany do mieszkańców gminy Łabunie (bez względu na wiek). Uczestnicy konkursu prezentują – w formie wydruku komputerowego i elektronicznie na adres a.piela@labunie.com.pl (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5) – wiersz lub prozę zgodne z tematem konkursu. (max. 3 strony A4). Podpisane godłem. W osobnym pliku należy umieścić rozwiązanie godła i swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, wiek.
 
Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl)
 
 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy wykonują zgodne z tematem konkursu prace plastyczne dowolnymi technikami (haft, rzeźba, rysunek) w formacie minimum A3.
 
Prace zbiorowe nie będą oceniane. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, wiek.
 
Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl)
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy prezentują elektronicznie do 3 zdjęć zgodnie z tematem konkursu. Prace w formacie .jpg; .png lub .tiff o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3 MB należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl w formie załączników do listu elektronicznego. W osobnym pliku należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę i wiek.
 
Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl)
 

 
Poza konkursem, m.in.: anielskie kino, wystawy, warsztaty anielskie, anielski przełaj, parada aniołów i festiwal anielskich uczynków!
 

Aniołowo

 

Serdecznie zapraszamy!!!