Sesja na zakończenie kadencji Rady Gminy Łabunie

W środę, 17 kwietnia odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Łabunie. Była to ostatnia sesja VIII Kadencji Samorządu 2019-2024.

W pierwszej części sesji, zgodnie z porządkiem obrad debatowano nad sprawozdaniami, m.in. z realizacji Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie w 2023 roku i z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie za 2023 rok. Radni ostatniej kadencji podjęli również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw i zmiany uchwały budżetowej gminy Łabunie na 2024 rok.

Dalsza część sesji to czas podsumowań i podziękowań. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podsumował działalność i realizację inwestycji w Gminie Łabunie w czasie ostatniej kadencji. Podziękował Radnym, Powiatowi Zamojskiemu, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom, a także pracownikom Urzędu Gminy Łabunie za lata owocnej i wytężonej pracy na rzecz mieszkańców gminy Łabunie. Wójt Gminy Łabunie otrzymał od Radnych kwiaty i podziękowania za wspólną pracę.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, która przedstawiła statystyki dotyczące pracy Rady Gminy. Podziękowała również swoim kolegom i koleżankom z Rady, Wójtowi, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, sołtysom oraz wszystkim tym, którzy wspierali działania na rzecz Gminy Łabunie w ciągu ostatnich pięciu lat.  Podziękowania w postaci bukietu kwiatów otrzymała również Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma. Z kolei Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie – Mariusz Kliza wręczył  kolegom i koleżankom radnym słodkie upominki.

Na zakończenie Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka wręczył radnym, pamiątkowe podziękowania będące wyrazem wdzięczności za działalność samorządową w okresie ostatniej kadencji.