Droga życia prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 16 kwietnia 2024 r. w Holu Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie można zwiedzać wystawę „Droga życia”, opracowaną przez Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na sześciu planszach zaprezentowane zostały etapy życia Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, osiągnięcia w służbie Kościoła oraz myśli, jakimi kierował się w swoim nauczaniu.

Tematy plansz:

  • Odkrywanie piękna drogi powołania – czasy dzieciństwa, poprzez etapy drogi duchownej, zwieńczonej w 1957 roku otrzymaniem kapelusza kardynalskiego.
  • W pełni zaangażowania społecznego – postać Prymasa jako mediatora między Kościołem a państwem komunistycznym.
  • Maryjna droga Prymasa – kult Matki Bożej jako element religijności kardynała.
  • Czas dojrzewania przez cierpienie – więzienie i miejsca odosobnienia: Rybałt Królewski koło Grudziądza, Stoczek Klasztorny koło Lidzbarka Warmińskiego, Prudnik koło Opola i Komańcza w Bieszczadach.
  • Udział w życiu Kościoła powszechnego – sobór watykański II, cztery konklawe, w tym w roku 1978, gdy wybrano Karola Wojtyłę.
  • Nauczyciel Narodu – tablica poświęcona Społecznej Krucjacie Miłości.

Wystawę zorganizowano przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych oraz fundacją “Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” w Zamościu. W ubiegłych latach była prezentowana m.in. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie oraz Kaplicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Za jej udostępnienie biblioteka dziękuje zamojskiemu oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

A.Sz.