wtorek, 21 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Wiktor

Informacja

Treningi Akademii Piłkarskiej Sparty Łabunie w przyszłym tygodniu wyjątkowo odbywać się będą we środę (14 listopada) i piątek (16 listopada) o godzinie 16:30 na hali sportowej przy SP w Łabuńkach Pierwszych.

Serdecznie zapraszamy.

Po trzykroć Niepodległa

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w gminnych uroczystościach poświęconych 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej »

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

więcej »

Zaproszenie

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaprasza do dołączenia do „Wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi w ramach Pikniku Patriotycznego Służymy Niepodległej”.

więcej »

Termin wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 15.00 w dniach 15-16 listopada 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Konsultacje programu współpracy na 2019 rok

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dniu 6 listopada 2018 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.
więcej »

Turniej o Puchar Białego Niedźwiedzia

W sobotę, 4 listopada 2018 r. w Chełmie odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Białego Niedźwiedzia. Do rywalizacji przystąpiło 160 karateków. Zamojski Klub Karate Kyokushin reprezentowali zawodnicy z Gminy Łabunie.
więcej »

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Łabunie – ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 4 listopada 2018 r.

więcej »

Nowe wyposażenie dla OSP

31 października Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Przewodniczący Rady Gminy Adam Kniaź uroczyście przekazali na ręce Prezesów OSP w Łabuniach dha Tadeusza Gałka, Łabuńkach dha Jana Braneckiego i Barchaczowie dha Tomasza Helmana wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach projektu pn.”Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości”.
więcej »

Zawiadomienie

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 121 „Świt” w Zamościu zawiadamia o organizacji polowania zbiorowego, które odbędzie się 3 listopada 2018 r. w godzinach 7:30 – 14:30 w obwodzie łowieckim nr 258 (Barchaczów w stronę Śniatycz).

Łowczy
Mariusz Feduszko