Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie podaje informację o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 27.02.2019 r.