Wyniki konsultacji programu współpracy na 2019 rok

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2019.         Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji: art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 tj. … Czytaj dalej Wyniki konsultacji programu współpracy na 2019 rok