Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2018 r.