Ogłoszenie

Informacja Wójta Gminy Łabunie o ogłoszeniu konsultacji programu współpracy na 2018 rok. Projekt „Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Formularz uwag, opinii, propozycji do projektu „Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”