Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 02266-6930-UM0344171/14
Tytuł projektu Aktywizacja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zakup strojów dla zespołów śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Wierzbia, Mocówki i Wólki Łabuńskiej
Całkowita wartość projektu 14.000,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 9.113,60 zł
Okres realizacji II 2014 – VIII 2014
Zakończenie realizacji 2014