Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 00950-6930-UM0341568/11
Tytuł projektu Zakątek kuchenny Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu – zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej i wydanie książki kucharskiej „Wierzbianki w kuchni”
Całkowita wartość projektu 13.517,86 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 7.440,02 zł
Okres realizacji VI 2011 – I 2012
Zakończenie realizacji 2012