Całkowita wartość projektu 441 593, 75 PLN
Płatność ze środków europejskich 375 354,68 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego 44 159, 38 PLN
Wkład własny 22 079, 69 PLN
Poziom unijnego dofinansowania  95%
Lokalizacja realizacji projektu Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Łabunie, ul. Zamojska 1
22-437 Łabunie
Początek realizacji 1 września 2017 r.
Zakończenie realizacji  30 czerwca 2018 r.