Całkowita wartość projektu 426 433, 43 PLN
Płatność ze środków europejskich  362 468,41 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego  42 643, 34 PLN
Wkład własny  21 321, 68 PLN
Poziom unijnego dofinansowania  95%
Lokalizacja realizacji projektu  Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych
Łabuńki Pierwsze 178
22-437 Łabunie
Początek realizacji  1 września 2017 r.
Zakończenie realizacji  30 czerwca 2018 r.