Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 02746-6930-UM0344669/14
Tytuł projektu Utworzenie fitness parków na wolnym powietrzu w miejscowościach Bródek i Ruszów
Całkowita wartość projektu 33.357,60 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 21.696,00 zł
Okres realizacji VII 2014 – I 2015
Zakończenie realizacji 2015