Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 01661-6930-UM0342979/13
Tytuł projektu Wydanie albumu promującego Gminę Łabunie
Całkowita wartość projektu 29.925,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 22.800,00 zł
Okres realizacji XI 2012 – I 2014
Zakończenie realizacji 2014