Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00348-6930-UM0330418/12
Tytuł projektu Przebudowa i remont pomieszczenia Sali konferencyjnej w budynku Domu Kultury w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 178.716,36 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 100.216,00 zł
Okres realizacji VIII 2012 – VII 2013
Zakończenie realizacji 2013