Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 00787-6930-UM0341569/11
Tytuł projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła – zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 10.826,25 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 5.191,20 zł
Okres realizacji VI 2011 – I 2012
Zakończenie realizacji 2012