Nazwa operacji Budowa placów zabaw w Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i Mocówce.
Cel operacji
Budowa trzech placów zabaw w celu udostępnienia mieszkańcom obszaru LSR infrastruktury rekreacyjnej.
Opis operacji

W ramach operacji w 3 miejscowościach w gminie Łabunie: Majdan Ruszowski, Dąbrowa i Mocówka zostaną zagospodarowane tereny znajdujące się w ich centrum. Powstaną 3 nowoczesne, niekomercyjne place  zabaw – centra aktywności. Majdan Ruszowski (dz. 265) – wyposażenie placu stanowi 7 elementów:  zestaw rekreacyjno-zabawowy, huśtawka potrójna metalowa, karuzela tarczowa, bujak helikopter, regulamin placu zabaw, ławka żeliwna, kosz na śmieci. Dąbrowa (dz. 23) – 6 elementów:  zestaw rekreacyjno-zabawowy, huśtawka potrójna metalowa, karuzela tarczowa, regulamin placu zabaw, ławka żeliwna, kosz na śmieci. Mocówka (dz. 258/2) 8 elementów: zestaw rekreacyjno-zabawowy, huśtawka metalowa, bujak motorek, zjazd linowy, karuzela tarczowa, regulamin placu zabaw, ławka żeliwna, kosz na śmieci.

Planowany wynik operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Nazwa działania
PROW 2014-2020, 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wartość projektu 96 636,68 zł
Wartość dofinansowania 61 489,00 zł
Okres
realizacji
2018-2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020