Informacja

25 lutego 2015 roku zakończone zostało rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dopuszczenie do udziału w projekcie Animator – Moje Boisko Orlik 2012. Wpłynęło 2251 wniosków, z czego 21 zostało odrzuconych z powodu nieusuwalnych błędów formalnych (wniosek złożony poza terminem naboru) oraz 12 nie uzyskało pozytywnej oceny merytorycznej (mniej niż 10 punktów z 23 możliwych). Gmina Łabunie otrzymała 18 pkt.

1 marca na boisku Orlik w godzinach podanych w harmonogramie rozpoczęli pracę animatorzy sportu: pani Iwona Kuśmirz z Łabuń i pan Wojciech Antoniewicz z Ruszowa.

 

Zapraszamy!!!