Hołd tym, którzy polegli za naszą wolność

Społeczność gminy Łabunie uczciła 79. rocznicę śmierci por. Edwarda Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej przez NKWD i UB.

Obchody odbyły się w niedzielę, 14 kwietnia. Rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w intencji pomordowanych przez wikariusza parafii w Łabuniach – ks. Krzysztofa Augustynka. Nabożeństwo poprzedził rys historyczny pamiętnych wydarzeń w Łabuńkach Pierwszych przedstawiony przez Piotra Witkowskiego – członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość/Koło Rejonowe w Zamościu.
Po nabożeństwie delegacje pocztów sztandarowych udały się na cmentarz parafialny w Łabuniach, gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze. Hołd bohaterom w imieniu samorządu oddał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, wiceprzewodniczący RG – Mariusz Kliza oraz radni reprezentujący gminny poczet sztandarowy, a także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Barbara Banaszkiewicz i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych – Dorota Turczyn. W uroczystościach rocznicowych wzięły również udział poczty sztandarowe: gminny, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość/Koła Rejonowe w Łabuniach, Zamościu i Starym Zamościu, a także szkolne i strażackie.
 
Por. Edward Lachawiec ps. “Konrad”
Urodził się w 22 czerwca 1912 r. w Łabuniach. Ukończył szkołę zawodową w Zamościu. W 1933 r. odbył służbę wojskową. Potem pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Cztery lata później awansował na plutonowego. Poświęcił się pracy konspiracyjnej. Był jednym z pierwszych, który przystąpił do organizacji czynnego ruchu oporu. Brał udział w wielu walkach przeciwko Niemcom. Stoczył z okupantem ponad 30 walk. W lipcu 1944 r. – na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Zamościa – wraz ze swoją kompanią dokonał symbolicznego aktu wyzwolenia miasta.
18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB został zabity, a wraz z nim jego żołnierze i mieszkańcy Łabuniek.
Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych.