Pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej

W 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczciliśmy pamięć ofiar związanych z gminą Łabunie. 

W piątek, 12 kwietnia Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma złożyli w miejscach pamięci wiązanki i zapalili znicze. Hołd pamięci oddali również Radni oraz Sołtysi miejscowości, w których znajdują się Dęby Pamięci: Radny Rady Gminy Łabunie – Andrzej Siek, Sołtys Wólki Łabuńskiej – Piotr Głazowski oraz Sołtys Wierzbia – Stanisław Pyś.

Dąb Pamięci przy Urzędzie Gminy Łabunie poświęcony Tadeuszowi Curyłło

Ur. 16.07.1914 r. w Józefowie na Lubelszczyźnie. Pracownik Urzędu Gminy w Łabuniach. W 1939 r. dowódca plutonu w 9 pp Leg. Stracony w 1940 r. w lesie śmierci na Kozielskiej Górze pod Smoleńskiem, pochowany w Katyniu.

Dąb Pamięci na terenie ogrodu “Pawie Pióro” w Łabuniach poświęcony Włodzimierzowi Łuniowi

Ur. 15.12.1908 r. w Łabuniach. Absolwent NSzF w Mostach Wielkich. Od 1936 r. pełnił służbę na Post. w  Rakowie, woj. wileńskie. Aresztowany XI 1939 r., 9 V 1940 r. przewieziony do Mińska. Stracony w Kuropatach.

Dąb Pamięci przy Remizie Strażackiej w Wólce Łabuńskiej poświęcony st. post. Wincentemu Rozkresowi

Ur. 18.02.1898 r. w Wólce Łabuńskiej. Absolwent NSzF w Sosnowcu. We IX 1939 r. pełnił służbę na Post. w Zabramiu pow. dubieński. Jeniec Ostaszkowa, rozstrzelany 1940 r. w Kalininie- obecnie Twer, pochowany w Miednoje.

Dąb Pamięci przy Świetlicy Wiejskiej w Wierzbiu poświęcony nauczycielowi, redaktorowi i regionaliście Antoniemu Turczynowi

Ur. 09.04.1899 r. w Wierzbiu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. Obrońca Lwowa w 1918 r., uczestnik wojny z bolszewikami 1920. Wydawca gazety “Ziemia Biłgorajska”, badacz folkloru Roztocza. Aresztowany przez NKWD, zamordowany 26 marca 1945 roku w Riazaniu.

Cmentarz parafialny w Łabuniach – tu spoczywa ppor. Jan Antoniewicz

Ur. 10 maja 1910 r., syn Józefa i Agnieszki, urodzony w Polanach w gminie Krynice. Studiował we Lwowie, praktykę odbywał w Wilnie. Podporucznik służby zdrowia, lekarz medycyny z Ciechocinka. Zamordowany w Charkowie kwiecień – maj 1940 r.  Jego rodzice przed 1939 r. kupili gospodarstwo w Łabuńkach, którego obok rodzeństwa był współwłaścicielem.