57,5 tys. zł dla jednostek OSP z gminy Łabunie

Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy otrzymają fundusze na zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej.

W poniedziałek, 18 marca przedstawiciele jednostek OSP z gminy Łabunie podpisały wczoraj umowy dotacyjne. To efekt pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych w konkursie „Lubelskie wspiera OSP” organizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Podpisanie umów odbyło się wczoraj. Gminę Łabunie reprezentowali: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Komendant Gminny ZOSP RP – Paweł Mróz oraz Prezesi OSP z gminy Łabunie.
Dotacje otrzymały:
• OSP Bródek – 10 000 zł
• OSP Łabunie – 10 000 zł
• OSP Łabuńki – 10 000 zł
• OSP Majdan Ruszowski – 10 000 zł
• OSP Ruszów – 9 928, 42 zł
• OSP Wólka Łabuńska – 7 500 zł

 
Gratulujemy strażakom z naszej gminy. Dziękujemy, że pozyskując kolejne dofinansowania, dbacie w ten sposób o nasze bezpieczeństwo