„STOP  PRZEMOCY”

Zaproszenie na kampanię społeczną „STOP  PRZEMOCY”.

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach oraz Wójt Gminy Łabunie zapraszają mieszkańców gminy Łabunie na spotkanie edukacyjne
i informacyjne pod hasłem “Stop Przemocy”.

Spotkanie odbędzie się 22.02.2024 r. o godzinie 10.00 w świetlicy KGW w Łabuniach (w budynku Domu Kultury).

Wydarzenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej.