Droga powiatowa Lipsko – Łabunie otwarta

W czwartek, 30 listopada odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi kończące modernizację drogi powiatowej Lipsko-Łabunie, do której finansowo w kwocie prawie 1 mln zł dołożyła się gmina Łabunie.

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gminę Łabunie reprezentował Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, Sekretarz Gminy Łabunie – Sebastian Pełech, Radni Gminy Łabunie: Adam Kniaź, Jacek Antoniewicz, Bogusław Szast  (przyp. Rada Gminy Łabunie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania modernizacji odcinka drogi powiarowej przebiegającego przez gminę Łabunie) oraz lokalna społeczność.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi o łącznej długości 11,4 km na terenie dwóch gmin powiatu zamojskiego tj. Gminy Zamość (5,6 km), Gminy Łabunie (5,8 km). W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię, obustronne pobocza, rowy i przepusty, zjazdy i chodniki, perony i zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 26,3 mln złotych, w tym dofinansowanie w kwocie blisko 12,8 mln złotych powiat pozyskał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2, na podstawie promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.