Nowe oświetlenie w gminie Łabunie już działa

W gminie Łabunie uruchomione zostało nowe oświetlenie z energooszczędnymi lampami LED.

Przed uruchomieniem nowych latarni dokonano odbioru końcowego inwestycji z udziałem pracowników urzędu gminy zajmujących się tą inwestycją, wykonawcy i inspektora nadzoru w obecności Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki.

Inwestycja w oświetlenie uliczne realizowana była przy współudziale środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Łabunie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania układane były linie kablowe, wykonywane fundamenty oraz montowane słupy oświetleniowe i lampy LED. W sumie w gminie Łabunie zostało zamontowanych prawie 200 nowych latarni wzdłuż drogi krajowej w Łabuniach, drogi powiatowej w Barchaczowie oraz dróg gminnych: w Barchaczowie oraz przy ul. Kościelnej, Zamojskiej, Górnej, Polnej, Parkowej i Ogrodowej w Łabuniach. Ostateczny koszt inwestycji to prawie 1 mln 600 tys. zł, z czego ponad 1 mln 400 tys. zł to dofinansowanie.

To nie jedyne prace nad oświetleniem ulicznym gminy Łabunie. Były prowadzone również wykopy oraz układane linie kablowe w Łabuniach, Ruszowie, Dąbrowie, w Ruszowie-Kolonii oraz w Łabuńkach Drugich na styku gmin Łabunie i Zamość. W ramach tego etapu prac skoordynowano również dwie inne inwestycje związane z oświetleniem, ale realizowane w całości z budżetu gminy. Były to również prace ziemne – fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz linie kablowe w Ruszowie-Kolonii i w Łabuniach przy ul. Zamojskiej na odcinku od Urzędu Gminy Łabunie do cmentarza. Te prace wyniosły ok. 1 mln zł. W tych miejscach będą montowane lampy LED pod warunkiem uzyskania przez Gminę Łabunie dofinansowania do tej inwestycji.