Nowe wydawnictwo Biblioteki w Łabuniach

W grudniu dostępny będzie nowy numer wydawnictwa biblioteki w Łabuniach, „Przyczynki do poznania dziejów miejscowości Gminy Łabunie”, a w nim…

Rok 2023 był rokiem jubileuszu Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie. Placówka została powołana 75 lat temu. Ta okrągła rocznica stała się okazją do podwójnego świętowania, ponieważ władze samorządowe zaakceptowały wniosek o nadanie bibliotece imienia zacnego Aleksandra Szeptyckiego.

– Ta właśnie tematyka została uwzględniona w prezentowanym 11. tomie periodyku. Znajdą Państwo tutaj informacje na temat patrona placówki, aktywnego również w dziedzinie promocji czytelnictwa, wszak był jednym z darczyńców i inicjatorów powołania biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Pochylamy się nad tematem morawskiej emigracji sprzed 150 laty (1858 rok) do majątku Teofili Karnickiej w Łabuńkach. Prezentowany tekst Tadeusza Braneckiego jest rozwinięciem wydawnictwa Biblioteki w Łabuniach z początku 2023 roku „Morawianie w dobrach Łabuńki, Teofili z Grzębskich Karnickiej”.

Zapraszamy do lektury całego, 11. tomu czasopisma.

Spis treści

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie 1948-2023

  • Agnieszka Szykuła-Żygawska: Biblioteka Publiczna Giny Łabunie (1948-2023). Jubileusz 75-lecia placówki. Nadanie imienia Aleksandra Szeptyckiego
  • Edyta Ścibor: Ślady źródłowe dotyczące działalności społecznej Aleksandra hr. Szeptyckiego w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Wyniki kwerendy

Historia

  • Tadeusz Branecki: Oni byli pierwsi – początki osadnictwa morawskiego (hanackiego) w Łabuńkach
  • Zbigniew Stankiewicz: Bohdan Chmielnicki w Łabuniach
  • Zbigniew Stankiewicz: Kamienna płyta w Łabuniach
  • Czesław Ćwik: Mieszkańcy wsi Majdan Ruszowski w 1864 i 1902 roku
  • Leszek Firek: Pseudonim „ZADRA”. Wspomnienie o żołnierzu Armii Krajowej sierż. Bolesławie Firku

Archeologia

  • Ewa Banasiewicz-Szykuła: Ślady osadnictwa kultury łużyckiej nad górną Łabuńką

Literatura

  • Bożena Anna Kukułowicz: Wiersze wybrane

A.Sz.