“Dziedzictwo kulturowe gminy Łabunie” – zapowiedź trzeciego tomu

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie od trzech lat wydaje kalendarze. Publikujemy je w ramach cyklu „Dziedzictwo kulturowe gminy Łabunie”. Dotychczas ukazały się kalendarze dedykowane kościołowi w Łabuniach i zespołowi pałacowo-parkowemu w Łabuniach (2022 i 2023 rok).

Zawierają one nie tylko barwne – aktualne i dawne fotografie obiektów, ale także ich historię. Jest to nie lada gratka dla zainteresowanych zabytkami oraz mieszkańców tej małej ojczyzny.

Prezentujemy kalendarz na 2024 rok, poświęcony zespołowi pałacowo-parkowemu w Łabuńkach. Zawiera dzieje powstania pałacu i folwarku, opis wydarzeń z czasów powstania listopadowego, czas gdy przebywał tu Wojciech Kołaczkowski z Dywizjonu 303…

Obecnie miejsce odzyskuje swój blask dzięki Misjonarzom Krwi Chrystusa. Zapraszamy do lektury kalendarza. – Będzie on dostępny w siedzibie Biblioteki (Łabunie, ul. Orzechowa 10) od 1 grudnia b. r.

„Dziedzictwo kulturowe gminy Łabunie:, T. III, Zespół pałacowo-parkowy w Łabuńkach, Łabunie 2023 [Kalendarz]

Opracowanie i tekst: Agnieszka Szykuła-Żygawska

Okładka, skład i łamanie: Tomasz Mazur