Konkurs – Bezpieczny rolnik. Bezpieczna Wieś

W imieniu KRUS zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie testowym  z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym “Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś”.

Uczestnicy konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru złożonego z 25 pytań. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

By wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie internetowej

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Konkurs trwa do 20 listopada do godz. 12.00.

W załączeniu regulamin konkursu.