Ogłoszenie – praca w COM

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych przez chętnych do pracy w COM w charakterze fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty, pielęgniarki.

CV oraz list motywacyjny należy składać osobiście w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku: Bródek 13A, 22-437 Łabunie w godzinach pracy Centrum tj. 7-15 w dni robocze od dnia 3 października 2023 r. do dnia 20 października 2023 r.

Złożenie dokumentów nie stanowi podstawy do zatrudnienia, a powiadamiani o dalszym etapie będą jedynie najlepsi kandydaci. Szczegóły pracy i warunki zatrudnienia będą przedstawione na dalszym etapie.