100 lat Sióstr FMM w Łabuniach – nowe wydawnictwo biblioteki

W 1922 roku rozpoczęła się historia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc, Aleksander Szeptycki wraz z małżonką Izabellą z Sobańskich przekazali zakonnicom swój majątek w Łabuniach: pałac i otaczający go park wraz z folwarkiem. Łabuńska placówka była zarazem pierwszym domem tego Zgromadzenia na ziemiach polskich. W okresie wakacyjnym 1922 roku z Odessy przyjechały pierwsze trzy siostry. Wkrótce dołączyło do nich kilkudziesięciu osieroconych polskich dzieci. Tak rozpoczęło się dzieło sióstr FMM w Łabuniach.

W 100 lat po przybyciu sióstr do Łabuń Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie wydała album dedykowany zgromadzeniu nie tylko w Łabuniach, ale i na ziemiach polskich. Obchodzony w 2022 roku jubileusz był doskonałą okazją, by zebrać w jednym miejscu dzieje, zaprezentować nieznane szerszemu gronu fotografie. Wypowiedziały się w albumie nie tylko siostry, ale także potomkowie darczyńców – Maciej Szeptycki i Jan Szeptycki oraz pracownice i wychowankowie prowadzonego przez zakonnice Domu Dziecka. Ostatnie części są poświęcone obchodom jubileuszu, uwieńczonym poświeceniem ufundowanej na tę okoliczność w łabuńskim parku Drogi Krzyżowej.

Owocem współpracy Biblioteki z Siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi w Łabuniach są także inne wydawnictwa. W 2015 roku ukazał się tomik poezji S. Bernadety Misiewicz „Szukam Panie Twego Oblicza”.
W 2014 roku placówka wydała „Historię pisaną życiem. Łabunie – mały przewodnik”, spisaną przez s. Irenę Murawską FMM – wydawnictwo dotyczące zespołu pałacowo-parkowego w Łabuniach oraz początków Zgromadzenia w tym miejscu. Publikacja doczekała się wznowienia. Rozwinięciem tego tematu jest książka autorstwa Siostry Ireny Murawskiej „Medytacje nad życiem w świetle doświadczeń II wojny światowej. W służbie Bogu i ludziom”. Na ponad 300 stronach Autor¬ka zawarła losy Zgromadzenia podczas II wojny światowej.

Wkrótce poinformujemy Państwa o promocji książki i możliwości jej zakupu.

Agnieszka Szykuła-Żygawska