Pomóż chorym – zostań dawcą szpiku!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie podaje do wiadomości harmonogramu stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie województwa lubelskiego.
Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.