Ostatnia szansa na złożenie deklaracji do CEEB!

30 czerwca upłynął termin na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw. Do 22 lipca zgłoszeń dokonało 49 % mieszkańców gminy Łabunie.

Osobom, które nie dopełniły tego obowiązku Wójt Gminy Łabunie przypomina, że nadal można składać deklaracje dotyczące wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalanych paliw.

Przypominamy, że deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej. Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.

Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne), a także na www.labunie.com.pl (Formularze i wnioski urzędowe / Ochrona środowiska) oraz wersja papierowa w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 4.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe !

Za niewypełnienie obowiązku w ustalonym terminie grozi grzywna.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Więcej informacji: